REGULAMIN

 

                Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.sball.pl (dalej "Sklep")  jest prowadzony przez firmę:

LuxusTrade Urszula Figiel Sebastian Macieja spółka cywilna
ul. Olsztyńska 24, 71-042 Szczecin
NIP 8522620065, REGON 364120854

2. Rachunkiem bankowym właściwym do wnoszenia opłat z tytułu zakupów w Sklepie jest:

mBank
86 1140 2004 0000 3802 7776 2773

3. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

6. Adresem e-mail właściwym do kontaktu ze Sklepem jest: sklep@sball.pl

                Składanie i realizacja zamówienia.

7. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie: www.sball.pl , zwanego dalej Formularzem.

8. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

9. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

10. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.

11. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

12. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

13. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym lub przy odbiorze przesyłki kurierskiej, w opcji za pobraniem.

14. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany w punkcie 2 regulaminu, towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu miesiąca od dnia złożenia zamówienia.

15. W przypadku niektórych produktów Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności do płatności przelewem.

16. Zamówienia z formą płatności przelewem, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane.

17. Sklep prowadzi sprzedaż w formie elektronicznej, tradycyjnej pudełkowej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS).

18. Koszt wysyłki towaru zależny jest od jego wagi i rozmiarów i podany jest w formularzu zamówienia.

19. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Sklep. W przypadku płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania na rachunku Sklepu całości ceny

20. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (W INNYCH PRZYPADKACH WARUNKI SPRZEDAŻY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE )

21. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT. W momencie dokonywania zakupu podawana jest również cena wysyłki zakupionego produktu wliczana do łącznej ceny produktu.

22. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT.

23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

24. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

25. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

26. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.

27. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.

28. Każdy Kupujący, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

                Odstąpienie od umowy.

29. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie internetowej Sklepu (link), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

30. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres LuxusTrade sc, ul. Olsztyńska 24, 71-042 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

31. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

                Gwarancje i reklamacje

32. Sklep ma obowiązek dostarczenia zakupionego produktu bez wad.

33. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są dwuletnią gwarancją w ramach której Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na warunkach przedstawionych w dalszych punktach.

34.Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Sklep. Zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.

35. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu.

36. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji i przesłanie go wraz z reklamowanym produktem. Paczkę należy odesłać na adres:

LuxusTrade sc
ul. Olsztyńska 24
71-042 Szczecin

37. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

38. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.

39. W przypadku gdy towar został zamówiony specjalnie dla potrzeb klienta (w ramach zamówienia indywidualnego) towar nie podlega zwrotowi, a zamówienie realizowane jest po wpłaceniu zaliczki – o takiej sytuacji klient informowany jest podczas finalizowania transakcji.

40. Sklep informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

                Pozostałe.

41. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.


Co mówią klienci o S-BALL ?